Favorit i repris! KOMP, KOMP, KOMP!!!

Posted: 23 February, 2011 by egges in Comp, For tournament organizers

Denna diskussion om kompens vara eller inte vara brukar dyka fram då och då (som någon sa på svenska40k.se: två år om året är tradition). Jag tänkte passa på att gå igenom vad som är fördelarna och nackdelarna med de olika komp-sättningsmetoderna som jag ser det. Jag tänker gå igenom följande:
Subjektiv komp
Kompmall med och utan tak/golv
Tröskelkomp med mallen
Kompfritt

Subjektiv komp
Subjektiv komp innebär att det finns en panel av domare som bedömer hur hårda olika listor är. På GothCon arbetades det som så att den snällaste listan fick maxkomp och sedan sattes de andra listorna i relation till det. Detta gör att man inte kan jämföra sin komp med kompmallen.

Subjektiv komp har fått som kritik att det är svårt att veta ens komp, vilket då skall minska tävlingsinriktningen, att ofta är arrangörer med och spelar samt att om man får lägre komp än vad man tror så blir man besviken och därmed förstörs en del av turneringsupplevelsen.

Fördelarna med subjektiv komp brukar anses vara att hela arméer kan bedömas och hål i kombinationer kan täppas igen. Överlag så anser många förespråkare att subjektiv komp erbjuder en mer rättvis bedömning av komp.

Egge tycker: Att arrangören bedömer och spelar skulle påverka kompens poäng är ren skit. Jag har inte sett något bevis på det och tycker att det är nog rätt gnälligt att klaga på något sådant. Att man inte vet om vad man får för komp kan vara irriterande men jag tycker det ofta är en spännande bit av en sådan turnering. Det är också surt att få lägre komp än vad man tror. Jag har dock varit på flera mallkompade turneringar där min komp 50 lista inte ens är hälften så hård som en annan komp 50 listor. Jag kan hålla med om att det skulle vara fördelaktigt att veta sin komp innan (fördelen med mall) men samtidigt finns det tjusning i att folk som är duktiga på att opta till sig hårdare arméer än vad deras komp förtjänar enligt mallen faktiskt får en mer rättvis bedömning.

Kompmall med eller utan tak/golv
I detta system räknar man ut sin komp och delar på fem och avrundar till närmsta heltal. Halva skillnaden i komp i varje match dras sedan av från den som har lägst komp och läggs på resultatet hos den av de två som har högst komp.

Nackdelarna är att mallen aldrig blir perfekt, är räknad på optimala lösningar (tar du inte en enhet i en viss kombination blir du ändå straffad som om du kommer ha det), lite krånglig att få rätt, tar mycket tid av arrangör att kontrollräkna och att arméer kan få fel komp om man inte kan den tillräckligt bra. Av något skäl räknas det ofta in som en nackdel att man kan ha otur att möta en spelare som har mycket högre komp och därmed förlorar man chanser att vinna då man inte kan ta lika mycket poäng.

Fördelarna är att alla vet om vilken komp de har, alla vet om vilka utgångspunkter de har, turneringars upplägg kan kompvarieras och man kan välja sin komp.

Egge tycker: Mallkomp är väldigt bra, det går att variera turneringsupplägg och folk vet om vad de får. Det blir dock lika skeva kompresultat som i subjektivkomp. De som kan mallen kommer ha en mycket hårdare lista än du, även om ni ligger på samma komp vilket är antagligen lika surt att upptäcka som att man får lägre komp i en subjektiv komp. Jag köper inte alls det negativa i att om någon har planerat en hård armé och får möta en lätt och därmed inte kan få så höga poäng – mallen är ju till för att man skall kunna planera för sådana situationer!

Jag tror att mallkomp utan tak/golv är sättet att köra och tillfredsställer mest folk. Men det tar inte bort feledömningar i kompen utan ger mer fördelar till dem som kan mallen (och särskilt dess hål). Den stora fördelen är att folk vet om och kan välja sin komp.

Tröskelkomp med mallen
Här använder sig en arrangör utav mallen där en gräns sätts på hur hård en armé får vara.

Nackdelarna är att det, precis som okompat, tar bort en hel del möjliga arméer, hårdheten på en viss gräns skiljer sig också markant och igen kan de som kan mallen få till en nagelbitande hård lista på samma komp som en annan får med -20 i komp.

Fördelen anses vara att det blir mer tävlingsinriktat och att det tar bort de värsta listorna.

Egge tycker: Det blir nästan bara arméer som ligger runt den kompen som är gränsen vilket tar bort, enligt mig, en sjukt stor mängd arméer. Du kan givetvis variera arméer men det blir aldrig någon mening med att spela med en snällare armé och jag tror att folk har tendenser att göra sina arméer så nära kompgränsen som möjligt till skillnad från okompat där folk faktiskt ofta spelar med det de vill. Så vill man ha mer variation är nog okompat bättre.

Jag gillar variationpå turneringar  så jag anser att det är bra att en gränsmall finns men jag tycker nog det är den svagaste av användningsområdena av mallen. Arméer tenderar att i större grad vara så hårda som möjligt (åtminstone om vi utgår efter mallen) vilket det inte alls är i fallet enligt mina erfarenheter med de tre Fantasia fanatic jag varit på – där spelar faktiskt folk med lite vad de vill ibland. Att det blir mer tävlingsinriktat är bara skitsnack. Det är precis lika tävlingsinriktat att spela med hela skalan eller med subjektiv komp. Visst det tar bort de värsta listorna men steget för de värsta listorna flyttas bara så vi skulle lika gärna kunna spela okompat. Det blir däremot mer variation när olika gränsnivåer används på olika turneringar men vi kommer inte bort från att vissa spelare kan göra mycket hårdare arméer än andra – alltså att de blir felkompade.

Så i grund; det är faktiskt inte mer tävlingsinriktat, det blir fortfarande felbedömd komp och det är ingen mening med att spela med det du vill för du förlorar antagligen chanser att vinna.

Kompfritt
Här sätts inga gränser, utom enstaka restriktioner.

Nackdelen är att det skall bli mycket hårdare listor, mindre variation bland valda enheter och att vissza codex inte ens är betänkta att spela.

Fördelen är att arrangörer inte behöver bry sig om komp och att folk får spela med vad de vill utan att bli påverkade av mallen.

Egge tycker: Jag tycker det är mer variationer på valda armélistor än med gränskomp. Dock är det väldigt synd att vissa codex inte blir relevanta (necrons och daemonhunters som exempel) och att vissa enheter inte blir relevanta. Är en kompgräns tillräckligt låg så är inte vissa codex relevanta vid gränskomp heller men sämre enheter kan faktiskt smyga sig in, oftare än i okompat.

Det går inte att underskatta att ingen kompbedömning/kontroll behövs. Det är galet.sjukt.jävla.gott att arrangera okompade turneringar. Jag tror att det är många som tror att de måste använda komp vid arrangemang och håller sig borta från att arrangera vilket är synd – okompat är klart intressant och klart roligare än ingen turnering alls!

Så om jag skall sätta prioritering på turneringar (vid antagande att alla typer utav turneringar är lika ofta då jag vill ha variation och förespråkar annars den typ av turnering som är minst frekvent):

4. Gränskomp. Det finns inget som är bra. Du behåller att hårdast armé oftast vinner tillsammans med att arméer blir felkompade och folk får en känsla utav att inte kunna spela med vad de vill och känner sig pressade att hamna nära gränsen.

3. Kompfritt. Här var det mycket svårare. Subjektiv kompbedömning är rätt nära här också men kompförespråkaren talar till mig att folk skall få spela med necrons och ändå ha en chans.

2. Subjektiv komp. Skall vi ändå bedömma fel komp så kan vi göra det så att hela armén blir felbedömd och att ingen kan fuska till sig bättre komp enligt mallen så att alla ligger lika illa till om de har otur. Sedan bedöms hela armén vilket enligt mig ger en säkrare korrekt bedömning utav armén. Det är också ett spännande inslag som jag ser fram emot var gång jag åker på en sådan turnering. Oavsett om jag vinner eller försvinner på kompen.

1. Mallkomp där hela skalan används! Välj komp (jag tror att skillnade i arméers komp på samma nivå inte är lika farliga när folk har olika kompnivåer ändå) som är bra för just din strategi och spela! Fördelen med att se vilken komp som man har i kombination med att välja sin nivå är galet bra! Men det finns en etta till!

1. Lägg på kompen i slutet på turneringen! Ett system som känns väldigt gammalt men som kommer delvis återuppväckas på rydcon är att man får sin armé bedömd och sedan lottas man efter sin komp och efter sista matchen så läggs det hemliga kompresultatet på poängen! Klart spännande! Och folk kan få sina 20-0 om de vill.

Så vilket system är ditt favorit system eller är blandat bäst, precis som jag tycker?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s