Ekonomiska modeller till arméer del 2. PDCA cykeln

Posted: 23 February, 2011 by egges in Article series, tactics

Jag skall berätta en hemlighet. Alla figurspelare är faktiskt ekonomer och använder en specifik modell som används för att förbättra företagsverksamheten.Alla har använt dagens modell i bilen hem från en turnering, på toaletten eller efter en vanlig match.

PDCA cykeln. Plan. Do. Check. Act.

Denna modell används för att studera vad som behöver göras inom ett företag genom att först planera en händelse (säg en ny maskin som skall köpas in och där det behöver nya rutiner) och därefter genomföra (köp och börja använda maskinen), kontrollera och mäta (hur har det efter en tid fungerat) och sist agera på de brister som upptäcks (förändra arbetet efter behov) och sedan börja om.

Har du någonsin gjort en armé för en turnering, spelat i den, utvärderat hur den har fungerat och sedan funderat på hur du skall förbättra den på vägen hem och sedan valt ut saker som skall förbättra armén till nästa gång?

Jag har det. Jag tror du också har det. Men hur, mer specifikt, skall vi översätta denna modell till vår värld? 40k världen – den riktigt väsentliga världen.

Först måste vi börja med att ge en förståelse varför vi kan behöva en modell för något som för oss 40k spelare är rätt självklart och intuitivt. Modeller handlar alltid om att faktiskt ställa upp verkligheten på ett sätt som får oss att se hur saker faktiskt går till så vi kan upptäcka brister och förbättringsmöjligheter.

1. Plan – planera
Först måste vi givetvis planera en förändring. Vi tittar på hur turneringen ser ut och bestämmer vår armé efter detta. Vi tar hänsyn till kompnivå, målning och uppdrag samt stil på turneringen och formar vår armé inför den stora turneringsdagen. Vi skriver ned listan på datorn. Vi räknar ut att allt stämmer. Vi kontrollerar en sista gång och känner oss nöjda…

2. Do – gör
…och för spelare som mig så går allt åt helvete! Under detta steg så gör vi det vi kan med vår armé. Vi utvärderar vår taktik och försöker göra bättre ifrån oss nästa match. Jag sitter och gråter i ett hörn när jag inte förstår hur min taktiska brilljans missade att planera för att samtliga närstridsattacker under hela matchen missade. Men det är jag det. Gemensamt för oss alla är att vi rycker upp oss och använder de verktyg vi har (armén) för att göra bättre ifrån oss nästa match.

Samma sak sker i de flesta företag. Högre instanser planerar hur användandet av maskinen skall gå till och bestämmer maskin. Sedan är det upp till personalen att göra det bästa av situationen. Det skapas informella rutiner, en rankordning om vem som skall få göra vad och andra sätt att agera med de verktyg som finns till hands. De använder det de har och försöker ha en så bra taktik som möjligt med det som finns till handa.

Men det räcker inte alltid. På något sätt måste vi få reda på hur vi kan förbättra än mer.

3. Check – kontrollera
För att kunna förbättra än mer måste vi antagligen till slut ändra verktygen. Men då måste vi veta vilka verktyg som skall bytas ut. Det tillverkande företaget bestämmer sig för att ändra någon modifikation i maskinen och vi bestämmer oss att ändra någon bit i armén.

Kanske med hjälp av en SWOT analys?

Detta sker löpande. Vi spelar och utvärderar samtidigt alla enheter i armén. Vi mäter hur bra enheterna fungerade precis som företaget hela tiden utvärderar prestationer och leveranssäkerhet. Poängen är att vi kontrollerar hur väl allt fungerade. Är vi 100% nöjda så är vi klara.

Ärligt? Hur många har varit 100% nöjda med sin prestation? Jag tror vi behöver nästa steg också…

4. Act – agera
När vi utvärderat arméns helhet och dess beståndsdelar i bilen hem från turneringen så sätter vi oss (äkta 40k:are gör detta direkt innan de sätter på tjejen) och väljer ut vilka element som skall bort och bytas ut mot andra.

Till skillnad från företag så är 40k-spelare galet bra på detta och det görs helt naturligt. Företag har ofta problem med att faktiskt agera på ett nytt sätt utan vill ofta behålla gamla rutiner. Vi 40k-spelare tycker dock att det är också tråkigt att spela med exakt samma armé hela jävla tiden! Så vi ändrar bara för ändrandets skull.

Vi anpassar oss för att det skall bli bättre och mer kul.

Företag ändrar sig helst inte, trots att detas överlevnad kan bero på dess förmåga att anpassa sig efter de hot som finns i omvärlden, om de inte absolut måste.

Är inte det lite talande att i vår hobby så ändrar vi oss för att det blir roligare men i företagsvärlden så gör vi det inte? Vi tycker alltså att förändring är bra för att det blir roligare men vill inte göra vårt jobb roligare? Lite tankvärt. Det är givetvis inte ett fullt resonemang men jag tycker det är lite värt att ha i åtanke. Många av oss har inte så roligt jobb men vill ändå inte ändra våra arbetsrutiner.

Så det var PDCA cykeln. Vad blir då kontentan av denna modell? Vi (40k-spelare) gör det automatiskt för att det är kul och förbättrar vår upplevelse. Jag är inte helt säker på att det verkligen hjälper oss så mycket att ha detta uppställt. Jag tror den största fördelen med PDCA cykeln är att den inte tar slut; när vi kommit till steg 4 så börjar vi helt enkelt om och börjar planera för nästa förbättring. Men vi kan inte börja om med cykeln om vi hela tiden börjar om med vår armé från scratch. Genom att utvärdera vår armé och gradvis göra förändringar menar PDCA-cykeln att vi kommer förbättra vår armé samtidigt som vi inte slänger ifrån oss arméns grundläggande taktik. Vi kommer hela tiden finjustera armén.

Vad vi 40k spelare däremot ofta är dåliga på är att gå tillbaka och se vad vi spelade för armé för en tid sedan på samma poäng nivå. Om ni gör det kommer ni se att ni skulle nog spela rätt annorlunda idag. Men genom att faktiskt spara var armélista vi har spelat med så täcker vi upp denna brist.

Så, kära läsare! Spara era armélistor till nästa gång! Markera eller skriv ned de förslagna förändringarna som ni kommer på och ha dem i åtanke nästa gång! Genom små förändringar så behåller vi de element som är bra och sakta med säkert åtgärdar vi de problem som uppstår.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s